Hans Günter Radmann                                                                              Paintings and Novels                                                                         
                                                                                                                                                                                                         Kreativität ist ein grandioses Geschenk des allmächtigen Schöpfers an den Menschen. Kunst entsteht nie von allein, muss fantasievoll erlernt, erarbeitet und mit Hingabe gelebt werden, mit der tiefen Dankbarkeit an ihn, mit Respekt für das Motiv.                    Creativity is a grandiose gift from the almighty God to humans. Arts cannot be developed by nothing, it has to be learned successfully and should be live with deep Devotion together with Thankfulness to him, with Respect for the Content.


Ako si Hans Radmann, Interior Arkitekto, Artista, Bible Teacher at Tagapagsulat ng mga Nobela

Ang unang biyahe sa Philippines ko sa 1994. Nagkasal ako sa Novaliches, Ang asawa ko ay Capizenia. Sa Homepage ko, magbibigay ako ng ilang impormasyon tungkol sa aking gawain bilang Artista. 

Sa palagay ko, maganda ang musika sa Tagalog at maririnig ko sa maraming Singers mula sa Pilipinas. Ang Buhay Filipino ay tema para sa aking mga Arts. Nakikilala ko ng ilang artista sa Panay at Bacolod City. May karanasan ko sa Boat-Tours kasama ng mga mangingisda. Ako´y Construction Worker din sa Probinsiya, espesyal pagkatapos ng YOLANDA.

Mag-enjoy ang Website ko.

Aplaya sa Lawigan

Lapu Lapu

Mga magandang Bangka

Guimaras Island

Sa Probinsiya - mga Tilapia diyan

Sarap!

Ang aming Lugar

Pasay sa Gabi

Let´s go fishing!