Hans Günter Radmann      

Kubismus als Ausdruck ganzer Geschichten, tiefer Gefühle und farbiger Kompositionen - Realismus für meine Arbeit als Romanschreiber. Protagonisten als bildliche Erfahrung vor dem Schreibprozess. 

Cubism as an expression of whole stories, deep feelings and colorful compositions - Realism for my work as a novelist. The protagonists as a visual experience before the writing process.

Ako si Hans Radmann, Interior Arkitekto, Artista, Bible Teacher at Tagapagsulat ng mga Nobela

Ang unang biyahe sa Philippines ko sa 1994. Nagkasal ako sa Novaliches, Ang asawa ko ay Capizenia. Sa Homepage ko, magbibigay ako ng ilang impormasyon tungkol sa aking gawain bilang Artista. 

Sa palagay ko, maganda ang musika sa Tagalog at maririnig ko sa maraming Singers mula sa Pilipinas. Ang Buhay Filipino ay tema para sa aking mga Arts. Nakikilala ko ng ilang artista sa Panay at Bacolod City. May karanasan ko sa Boat-Tours kasama ng mga mangingisda. Ako´y Construction Worker din sa Probinsiya, espesyal pagkatapos ng YOLANDA.

Mag-enjoy ang Website ko.

Aplaya sa Lawigan

Lapu Lapu

Mga magandang Bangka

Guimaras Island

Sa Probinsiya - mga Tilapia diyan

Sarap!

Ang aming Lugar

Pasay sa Gabi

Let´s go fishing!